Giełda papierów wartościowych to niemal wymarzone miejsce dla wszystkich tych, którzy lubią zarabianie z posmakiem ryzyka, czy też wręcz okraszone nutką hazardu. Aczkolwiek w przypadku inwestycji giełdowych łut szczęścia nie jest tak istotny jak w typowym hazardzie.

Tutaj zdecydowanie większą rolę odgrywają twarde fakty, który znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Więcej…

Przedmioty kolekcjonerskie, podobnie jak dzieła sztuki, wiążą się z emocjami. Inwestycja w dzieła sztuki to inwestycja w piękno, a w kolekcje - to sentyment.

Wartość przedmiotu często zależy od jego historii, na przykład długopisy lub wieczne pióra - ile jest wart długopis, którym Wałęsa podpisał porozumienie kończące strajk w Stoczni Gdańskiej, a ile taki sam, tyle że zwykły długopis z tego okresu?

Więcej…

Sposobów inwestowania jest wiele. Jednym z najbardziej popularnych jest Giełda Papierów Wartościowych. Grać na giełdzie można długoterminowo lub krótkoterminowo, np. opierając się na spekulacjach.

Oczywiście dużo więcej zwolenników ma inwestowanie zorientowane na szybki zysk. Jednak tu potrzebne są duża wiedza oraz intuicja. Lokowanie pieniędzy w złoto, jest niemal równie popularne, co trzymanie ich w akcjach spółek giełdowych.

Więcej…
Incoterms

IncotermsFormuły handlowe Incoterms to zbiór międzynarodowych ustaleń określających warunki sprzedaży, transportu i składowania towarów.

Grupa E - ryzyko kosztów i przewozu ponosi kupujący, sprzedający zobowiązany jest zostawić towar w ustalonym punkcie wydania.
Formuła EXW - reguła ta obowiązuje we wszystkich gałęziach transportu. Rola sprzedającego jest ograniczona tylko do wydania towaru do dyspozycji kupującego. Kupujący ponosi resztę wydatków.

Grupa F - zobowiązuje sprzedającego do załatwienia i opłacenia odprawy celnej, lecz nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem oraz właściwymi kosztami wysyłki.
Formuła FCA - obowiązuje ustalone miejsce, role sprzedającego uważa się za zakończoną w chwili załadowania towaru przez przewoźnika.
Formuła FAS - obowiązuje w transporcie morskim, towar uważa się za dostarczony w chwili dowozu do burty statku.
Formuła FOB - również dotyczy transportu morskiego, ale odpowiedzialność sprzedającego kończy się dopiero po tym jak towar przekroczy burtę statku.
Grupa C - Sprzedający musi dokonać odprawy celnej oraz wypełnić dokumenty i ponosi koszty transportu.
Formuła CFR - wykorzystywana w transporcie morski i śródlądowym, obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz i opłacenie kosztów przewozu, ryzyko ponosi jedynie do nadburcia statku. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie załadunku towaru na statek.
Formuła CIF - warunki takie same jak w formule CFR z tym, że sprzedający ma obowiązek ubezpieczenia przesyłki.
Formuła CPT - odpowiednik CFR, dotyczy wszystkich innych gałęzi transportu (transport multimodalny).
Formuła CIP - odpowiednik CIF, dotyczy wszystkich innych gałęzi transportu (transport multimodalny).
Grupa D - Sprzedający musi dostarczyć towar do ustalonego miejsca lub portu.
Formuła DAF - koszt i ryzyko dostawy ponosi kupujący, a sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na granice, lecz nie uwzględniając odprawy celnej.
Formuła DES - funkcjonuje tylko w transporcie morskim, żegludze śródlądowej i transporcie kombinowanym aż do portu przeznaczenia. Sprzedający ponosi ryzyko związane z dostawą, towar uznaje się za dostarczony, gdy znajdzie się na statku.
Formuła DEQ - odpowiednik DES z tym, że towar musi być dostarczony na nabrzeże a nie na statek.
Formuła DDU - Sprzedający ponosi koszty związane z całym procesem transportowym, wykluczając opłaty celne. Towar może być dostarczony w dowolne miejsce w kraju odbiorcy.
Formuła DDP - Sprzedający ponosi całą odpowiedzialność całe koszta związane z transportem, włączając w to opłaty celne.

 
Perspektywa wejścia Polski do strefy euro

Wejście Polski do strefy euroPolska od lat ubiega się o wejście do strefy euro. Jednak rodzą się pytania, czy warto narażać się na zmianę waluty w

Polska droga do unii walutowej, kłopoty strefy euro

Waluta euroWraz z akcesją do struktur Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 1004 roku Polska zobowiązała się do przyjęcia waluty Euro jako oficjalnego środka p

Studiowanie biotechnologii

Studiowanie biotechnologiiBiotechnologie jako kierunki studiów na wyższych uczelniach w Polsce takich jak Uniwersytety, Akademie Medyczne czy Akademi

Własna firma

Własny biznes - problemy

W naszym kraju wiele osób marzy o tym aby pracować na swoim...

Własny biznes - usługi

Biznes to nie tylko handel, ale także usługi. Coraz większy...

Pomysły na biznes

Pomysły na biznes - rękodzieło

Od pewnego czasu wielką popularnością cieszy się rękodzieło...

Pomysły na biznes - biuro podróży

Zapotrzebowanie na korzystanie z usług biur podróży jest w ...

Handel walutami

Zalety i wady brokerów działających na rynku Forex

Giełda walutowa Forex Każdy inwestor indywidualny, który ...

W jakie waluty warto inwestować na rynku Forex?

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku F...

Copyright ©  ISE