Giełda papierów wartościowych to niemal wymarzone miejsce dla wszystkich tych, którzy lubią zarabianie z posmakiem ryzyka, czy też wręcz okraszone nutką hazardu. Aczkolwiek w przypadku inwestycji giełdowych łut szczęścia nie jest tak istotny jak w typowym hazardzie.

Tutaj zdecydowanie większą rolę odgrywają twarde fakty, który znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Więcej…

Przedmioty kolekcjonerskie, podobnie jak dzieła sztuki, wiążą się z emocjami. Inwestycja w dzieła sztuki to inwestycja w piękno, a w kolekcje - to sentyment.

Wartość przedmiotu często zależy od jego historii, na przykład długopisy lub wieczne pióra - ile jest wart długopis, którym Wałęsa podpisał porozumienie kończące strajk w Stoczni Gdańskiej, a ile taki sam, tyle że zwykły długopis z tego okresu?

Więcej…

Sposobów inwestowania jest wiele. Jednym z najbardziej popularnych jest Giełda Papierów Wartościowych. Grać na giełdzie można długoterminowo lub krótkoterminowo, np. opierając się na spekulacjach.

Oczywiście dużo więcej zwolenników ma inwestowanie zorientowane na szybki zysk. Jednak tu potrzebne są duża wiedza oraz intuicja. Lokowanie pieniędzy w złoto, jest niemal równie popularne, co trzymanie ich w akcjach spółek giełdowych.

Więcej…
Perspektywa wejścia Polski do strefy euro

Wejście Polski do strefy euroPolska od lat ubiega się o wejście do strefy euro. Jednak rodzą się pytania, czy warto narażać się na zmianę waluty w kryzysie gospodarczym. Jak zawsze zwolenników wspólnej waluty jest tyle samo co przeciwników.

Każda ze stron posiada swoje sugestie, swoje przekonania. Dlatego też temat wejścia Polski do strefy euro pozostaje od samego początku kwestią sporną i niezwykle kontrowersyjną.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż wejście Polski do strefy euro musi wiązać się ze zmniejszeniem długu publicznego do poziomu 60 %, gdyż takie przepisy są dyktowane z punktu widzenia kryterium fiskalnego. Taka kolej rzeczy bardzo zamyka nam drogę do przejęcia euro, gdyż w najbliższym czasie czekają nas określone wydatki publiczne.

Po drugie, aby móc posługiwać się legalnie euro w naszym kraju powinno zmienić zapisy w konstytucji. Przyjęcie waluty europejskiej doprowadzi do przeobrażeń kompetencji NBP i wycofaniu działalności Rady Polityki Pieniężnej. Rolę emisji pieniądza i jego wartości przejmie wówczas Europejski Bank Centralny.

Mimo różnych trudnych procedur związanych z przyjęciem Euro, nasza akcesja spowodowałaby wzrost zaufania innych państw UE do Polski. Ponadto przyjęcie członkowskiej waluty może doprowadzić do zmian w polityce fiskalnej poprzez zniżki podatków.

Kolejne zalety z przystąpienia Polski do strefy euro to zapewne większa konkurencyjność polskiej gospodarki i napływ nowych inwestorów zagranicznych. Co więcej euro może skutkować niwelowaniem ryzyka zmian kursu walutowego. Takie zjawisko może doprowadzić do wzrostu wartości handlu zagranicznego. Wejście Polski w ramy systemu wspólnej waluty jest nieuniknione. Trzeba pamiętać zaś, by zrobić to w jak najdogodniejszym okresie i podjąć decyzję już o wiele wcześniej aby móc odpowiednio przygotować się na wiele zmian, jakie nas wtedy czekają. Na przykładach innych krajów należy podkreślić, że wejście miało różne skutki dla państw, lecz nigdy nie doszło w pierwszych latach do negatywnych skutków. Znaczny spadek gospodarczy jest raczej niemożliwy. W długim okresie wejście Polski w system waluty UE powinien dawać szansę na konsekwentny, stały rozwój gospodarczy.

 
Incoterms

IncotermsFormuły handlowe Incoterms to zbiór międzynarodowych ustaleń określających warunki sprzedaży, transportu i składowania towarów.

Polska droga do unii walutowej, kłopoty strefy euro

Waluta euroWraz z akcesją do struktur Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 1004 roku Polska zobowiązała się do przyjęcia waluty Euro jako oficjalnego środka p

Studiowanie biotechnologii

Studiowanie biotechnologiiBiotechnologie jako kierunki studiów na wyższych uczelniach w Polsce takich jak Uniwersytety, Akademie Medyczne czy Akademi

Własna firma

Własny biznes - problemy

W naszym kraju wiele osób marzy o tym aby pracować na swoim...

Własny biznes - usługi

Biznes to nie tylko handel, ale także usługi. Coraz większy...

Pomysły na biznes

Pomysły na biznes - rękodzieło

Od pewnego czasu wielką popularnością cieszy się rękodzieło...

Pomysły na biznes - biuro podróży

Zapotrzebowanie na korzystanie z usług biur podróży jest w ...

Handel walutami

Zalety i wady brokerów działających na rynku Forex

Giełda walutowa Forex Każdy inwestor indywidualny, który ...

W jakie waluty warto inwestować na rynku Forex?

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku F...

Copyright ©  ISE