Giełda papierów wartościowych to niemal wymarzone miejsce dla wszystkich tych, którzy lubią zarabianie z posmakiem ryzyka, czy też wręcz okraszone nutką hazardu. Aczkolwiek w przypadku inwestycji giełdowych łut szczęścia nie jest tak istotny jak w typowym hazardzie.

Tutaj zdecydowanie większą rolę odgrywają twarde fakty, który znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Więcej…

Przedmioty kolekcjonerskie, podobnie jak dzieła sztuki, wiążą się z emocjami. Inwestycja w dzieła sztuki to inwestycja w piękno, a w kolekcje - to sentyment.

Wartość przedmiotu często zależy od jego historii, na przykład długopisy lub wieczne pióra - ile jest wart długopis, którym Wałęsa podpisał porozumienie kończące strajk w Stoczni Gdańskiej, a ile taki sam, tyle że zwykły długopis z tego okresu?

Więcej…

Sposobów inwestowania jest wiele. Jednym z najbardziej popularnych jest Giełda Papierów Wartościowych. Grać na giełdzie można długoterminowo lub krótkoterminowo, np. opierając się na spekulacjach.

Oczywiście dużo więcej zwolenników ma inwestowanie zorientowane na szybki zysk. Jednak tu potrzebne są duża wiedza oraz intuicja. Lokowanie pieniędzy w złoto, jest niemal równie popularne, co trzymanie ich w akcjach spółek giełdowych.

Więcej…
Polska droga do unii walutowej, kłopoty strefy euro

Waluta euroWraz z akcesją do struktur Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 2004 roku Polska zobowiązała się do przyjęcia waluty Euro jako oficjalnego środka płatniczego, który obowiązuje w krajach Eurolandu już od 2001 roku.

Artykuł 4 Traktatu Akcesyjnego uzależnia wprowadzenie wspólnej waluty po spełnieniu tzw. Kryteriów Konwergencji. Kryteria te są szeregiem wskaźników ekonomicznych i zasad jakie należy spełnić, aby zostać członkiem Eurolandu.

Polska do tej pory dość dobrze radziła sobie z wypełnianiem swoich obowiązków wynikających z Kryteriów Konwergencji, jednak nie udało się jeszcze zrealizować wszystkich pięciu zasad jednocześnie. Obecny kryzys gospodarczy z jakim boryka się Unia Europejska, który nie pozostaje bez wpływu również na nasz kraj, nie pomaga w przestrzeganiu wspomnianych Kryteriów. Według czerwcowego raportu Ministerstwa Finansów Polska nie spełniała kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp procentowych. Wysoka inflacja oraz stopy procentowe kształtowały się na poziomie wyższym niż średnia wynikająca z pomiaru tych wskaźników w krajach o najbardziej stabilnych cenach.

Powstaje pytanie, czy Polska powinna spieszyć się na swojej drodze do przyjęcia Euro, zwłaszcza w obliczu realnej groźby rozpadu Unii Walutowej w przyszłym roku. Ekonomiści Saxo Banku twierdzą, że prawdopodobieństwo wystąpienia przynajmniej jednego kraju z Eurolandu w 2013 roku wyniosło ponad 50%. Wartość ta jest relatywnie wysoka, biorąc pod uwagę w jak głębokim kryzysie znalazły się gospodarki peryferyjne strefy euro. Grecja, Hiszpania, Portugalia oraz Włochy borykają się z problemem obsługi zadłużenia zagranicznego i długu publicznego. Hiszpańskie banki wymagają dofinansowania a gwarantem długu greckiego jest Europejski Bank Centralny. Bez dalszej pomocy unijnej Grecja może zbankrutować już w listopadzie.

Polska nie tylko nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie Euro, ale również otoczenie makroekonomiczne zdecydowanie nie sprzyja podejmowaniu tak ważnej dla gospodarki kraju decyzji. Zdaniem prezesa NBP Marka Belki Polska nie rezygnuje ze wspólnej waluty, jednak droga do jej przyjęcia będzie długa i kręta. Marek Belka zwraca uwagę, że zdecydowane stanowisko w sprawie Euro wynika z kilku względów. Głównym powodem jest fakt, że nasz kraj nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie wspólnej waluty, a Unia Walutowa ma wewnętrzne kłopoty. Na chwilę obecną Polska powinna przyjąć strategię oczekiwania na rozwój wydarzeń w Eurolandzie. Zdaniem obserwatorów sytuacji w Europie, wspólna waluta albo upadnie, albo wyjdzie z kryzysu wzmocniona i silniejsza niż kiedykolwiek.

 
Perspektywa wejścia Polski do strefy euro

Wejście Polski do strefy euroPolska od lat ubiega się o wejście do strefy euro. Jednak rodzą się pytania, czy warto narażać się na zmianę waluty w

Incoterms

IncotermsFormuły handlowe Incoterms to zbiór międzynarodowych ustaleń określających warunki sprzedaży, transportu i składowania towarów.

Studiowanie biotechnologii

Studiowanie biotechnologiiBiotechnologie jako kierunki studiów na wyższych uczelniach w Polsce takich jak Uniwersytety, Akademie Medyczne czy Akademi

Własna firma

Własny biznes - problemy

W naszym kraju wiele osób marzy o tym aby pracować na swoim...

Własny biznes - usługi

Biznes to nie tylko handel, ale także usługi. Coraz większy...

Pomysły na biznes

Pomysły na biznes - rękodzieło

Od pewnego czasu wielką popularnością cieszy się rękodzieło...

Pomysły na biznes - biuro podróży

Zapotrzebowanie na korzystanie z usług biur podróży jest w ...

Handel walutami

W jakie waluty warto inwestować na rynku Forex?

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku F...

Kiedy opłaca się kupić opcję sprzedaży?

Zasada ogólna - gdy niekorzystne jest dla nas umocnienie zł...

Copyright ©  ISE